Biro-Biro

BIRO LATIHAN

Objektif:

 • Memberikan latihan kepakaran kepada ahli PAKSI dan komuniti
 • Merancang silibus latihan jangka pendek peringkat asas, pertengahan dan lanjutan
 • Memberi perkhidmatan latihan profesional kepada agensi

Aktiviti:

1.   Mengadakan Meja Bulat bersama pakar membina silibus latihan

2.   Bengkel kaunseling syarie peringkat asas, pertengahan dan lanjutan

3.   Bengkel kaunseling syarie bersama agensi

BIRO KOMUNITI

Objektif:

 • Membantu komuniti menghadapi isu-isu semasa seperti banjir, kemalangan dan musibah yang lain
 • Mewujudkan kelab sahabat PAKSI yang akan membantu PAKSI turun bersama masyarakat
 • Membina jaringan dengan badan kerajaan dan NGO dalam memberikan khidmat komuniti

Aktiviti:

1.   Turun Padang membantu komuniti menghadapimusibah

2.   Mewujudkan kelab sahabat PAKSI

3.   Latihan sahabat PAKSI bersama Biro Latihan PAKSI

BIRO PENERBITAN

Objektif:

 • Menerbitkan jurnal PAKSI
 • Menerbitkan buku-buku Kaunseling Islam
 • Mengumpulkan bahan-bahan penulisan dalam bidang Kaunseling Islam

Aktiviti

1.   Penerbitan Buku Kaunseling Syarie Dalam Masyarakat

2.   Penerbitan e-jurnal setahun sekali

BIRO KHIDMAT KAUNSELING 

Objektif:

 • Memberikan khidmat kaunseling syarie secara profesional dalam komuniti
 • Membantu organisasi melalui khidmat kaunseling syarie profesional
 • Mewujudkan e-kaunseling syarie sebagai salah satu wadah khidmat bimbingan

Aktiviti

1.   Mewujudkan direktori Kaunseor Kaunseling Syarie

2.   Memberi khidmat kaunseling syarie komuniti

3.   Mewujudkan e-kaunseling Syarie

BIRO PERUNDINGAN DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA

Objektif:

 • Membina jaringan profesional kepada Institusi kerajaan dan swasta peringkat kebangsaan dan antara bangsa
 • Memberikan perundingan dan khidmat profesional
 • Mewujudkan kerjasama dengan pihak IPT mengembangkan Kaunseling Syarie di peringkat kebangsaan dan antarabangsa

Aktiviti:

1.  Konsultasi Pakar bersama JAKIM

2.  Lawatan serta bengkel di nusantara dan antarabangsa

3.  Khidmat konsultasi

BIRO SEMINAR DAN PERSIDANGAN

Objektif:

 • Mengadakan seminar/wacana/persidangan peringkat kebangsaan dan antarabangsa
 • Mengadakan kerjasama dengan badan kerajaan, swasta dan NGO dalam mengadakan seminar/wacana/persidangan
 • Bekerjasama dengan Biro Penerbitkan menerbitkan prosiding seminar/ wacana/ persidangan

Aktiviti:

1.   Seminar Kaunseling Syarie peringkat antarabangsa

2.    Wacana kaunseling Syarie