Galeri

Ahli-Ahli Jawatankuasa & Sekreteriat PAKSI 2016/18


Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam 2016


Mesyuarat Post Mortem Seminar Antarabangsa Kaunseling Islam 2016


Bengkel Modul Kaunseling Syarie Siri 1 (2015)


Seminar Kaunseling Syarie Peringkat Kebangsaan  2013