Utama

Ahlan wa Sahlan dan Selamat Datang ke laman web PAKSI

PAKSI ditubuhkan untuk mengembangkan amalan kaunseling Islam dalam masyarakat di samping sebagai nilai tambah kepada amalan kaunseling yang sedia ada. Sehubungan dengan itu juga diharapkan wadah ini dapat memberi sumbangan kepada negara kita Malaysia untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera.

Tujuan dan matlamat PAKSI:

  • Mewujudkan wacana ilmiah dalam memperkembangkan bidang kaunseling syarie
  • Memperkenalkan kaunseling syarie kepada masyarakat sebagai satu perkhidmatan membantu yang profesional dan berkesan
  • Mengaplikasikan ilmu kaunseling syarie secara bersepadu dalam perkhidmatan membantu
  • Memperjuangkan profesion kaunseling syarie sebagai satu perkhidmatan profesional
  • Memartabatkan kaunseling syarie sebagai satu disiplin ilmu yang mantap ke arah pembentukan personaliti rabbani dan pembinaan masyarakat sejahtera

“PERSONALITI RABBANI UMMAH SEJAHTERA”