Biro-Biro

BIRO LATIHAN DAN BENGKEL
Objektif:

 • Memberikan latihan kepakaran kepada ahli PAKSI dan komuniti
 • Merancang silibus latihan jangka pendek peringkat asas, pertengahan dan lanjutan
 • Memberi perkhidmatan latihan profesional kepada agensi

Aktiviti:

 • Mengadakan Meja Bulat bersama pakar membina silibus latihan
 • Bengkel kaunseling syarie peringkat asas, pertengahan dan lanjutan
 • Bengkel kaunseling syarie bersama agensi

BIRO KHIDMAT SOSIAL DAN KOMUNITI
Objektif:

 • Membantu komuniti menghadapi isu-isu semasa seperti banjir, kemalangan dan musibah yang lain
 • Mewujudkan kelab sahabat PAKSI yang akan membantu PAKSI turun bersama masyarakat
 • Membina jaringan dengan badan kerajaan dan NGO dalam memberikan khidmat komuniti

Aktiviti:

 • Turun Padang membantu komuniti menghadapimusibah
 • Mewujudkan kelab sahabat PAKSI
 • Latihan sahabat PAKSI bersama Biro Latihan PAKSI

BIRO PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN
Objektif:

 • Menerbitkan jurnal PAKSI
 • Menerbitkan buku-buku Kaunseling Islam
 • Mengumpulkan bahan-bahan penulisan dalam bidang Kaunseling Islam
 • Mengumpulkan direktori kepakaran pengamal, pengkaji dan penulis bidang kaunseling Islam

Aktiviti

 • Penerbitan Buku Kaunseling Syarie Dalam Masyarakat
 • Penerbitan e-jurnal setahun sekali
 • Mengadakan bengkel penulisan

BIRO KHIDMAT KAUNSELING
Objektif:

 • Memberikan khidmat kaunseling syarie secara profesional dalam komuniti
 • Membantu organisasi melalui khidmat kaunseling syarie profesional
 • Mewujudkan e-kaunseling syarie sebagai salah satu wadah khidmat bimbingan

Aktiviti

 • Mewujudkan direktori Kaunseor Kaunseling Syarie
 • Memberi khidmat kaunseling syarie komuniti
 • Mewujudkan e-kaunseling Syarie

BIRO INFORMASI DAN PUBLISITI
Objektif:

 • Memberikan informasi berkaitan perkembangan persatuan kepada ahli dan masyarakat
 • Memberi maklumat terkini aktiviti PAKSI kepada ahli
 • Memberikan informasi sebarang aktiviti kaunseling Islam dalam negeri dan luarnegara
 • Memberikan infomasi dan panduan berkaitan kaunseling dan psikospiritual Islam kepada masyarakat

Aktiviti:

 • Mewujudkan laman web PAKSI
 • Mencari informasi dan menyebarkan maklumat aktiviti kaunseling islam dalam dan luarnegara
 • Mendapatkan sumbangan artikel/ rencana/ maklumat kaunseling Islam dari pelbagai sumber
 • Menyumbang artikel di media semasa